Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Menu 14

Menu 14

2.050.000đ/bàn 
Menu 14
 • 1 Gà quay + Bánh bao
  400000 đ
 • 2 Sườn heo nấu tiêu xanh
  350000 đ
 • 3 Nai né
  350000 đ
 • 4 Rau câu nhãn nho
 • 5 Lẩu thái