Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Menu 16

Menu 16

2.100.000đ/bàn
Menu 16
  • 1 Gỏi bồn bồn tôm thịt
    300000 đ
  • 2 Trái cây
  • 3 Lẩu nấm
  • 4 Tôm nướng giấy bạc
  • 5 Lươn xào lăn
  • 6 Càng cua bách hoa + Cá thác lác