Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Menu 5

Menu 5

1.550.000đ/bàn
Menu 5
  • 1 Nai né
    350000 đ
  • 2 Lẩu đầu cá hồi
  • 3 Gà lá chanh
  • 4 Chả giò cá thác lác
  • 5 Soup cua tuyết nhĩ