Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Cá

Món Cá

Món Cá
 • 1 Cá diêu hồng sốt tương hột
  250000 đ
 • 2 Cá diêu hồng hấp Hongkong
  250000 đ
 • 3 Cá tai tượng chiên xù
  280000 đ
 • 4 Cá tai tượng hấp tương
  280000 đ
 • 5 Cá lóc hấp bầu
  250000 đ
 • 6 Cá lóc sốt chua ngọt
  300000 đ
 • 7 Cá lóc quay bánh hỏi
  280000 đ
 • 8 Cá lóc chiên xù mắm nêm
  280000 đ
 • 9 Cá lóc lăn bột sốt
  280000 đ
 • 10 Đầu cá hồi chiên nước mắm
  300000 đ
 • 11 Cá tầm nướng muối ớt
  400000 đ