Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Gà

Món Gà

Món Gà
 • 1 Gà hấp đông cô
  350000 đ
 • 2 Gà bó xôi
  420000 đ
 • 3 Gà hầm bạch quả
  350000 đ
 • 4 Gà nấu sa kê
  350000 đ
 • 5 Gà nấu nấm đông cô
  350000 đ
 • 6 Gà hấp muối
  350000 đ
 • 7 Gà ấp trứng
  400000 đ
 • 8 Gà nấu tiêu xanh
  350000 đ
 • 9 Gà nấu pate
  350000 đ
 • 10 Gà hấp cải xanh
  350000 đ
 • 11 Gà hấp hành
  350000 đ
 • 12 Gà hấp lá chanh
  350000 đ
 • 13 Gà xối mỡ xôi gấc
  420000 đ
 • 14 Gà nướng xôi chiên
  400000 đ
 • 15 Cánh gà chiên nước mắm
  300000 đ
 • 16 Đùi gà chiên bơ bánh bao
  300000 đ
 • 17 Gà ác tiềm thuốc bắc thổ
  500000 đ
 • 18 Gà quay + Bánh bao
  400000 đ
 • 19 Giò heo chiên nước mắm
  350000 đ