Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Heo

Món Heo

Món Heo
 • 1 Giò heo chiên giòn
  350000 đ
 • 2 Giò heo chiên muối
  350000 đ
 • 3 Giò heo hầm hải sản
  300000 đ
 • 4 Giò heo giả cầy
  350000 đ
 • 5 Giò heo hầm tóc tiên
  350000 đ
 • 6 Giò heo hầm bát bửu
  350000 đ
 • 7 Giò heo tiềm thuốc bắc
  350000 đ
 • 8 Giò heo kim chi
  350000 đ
 • 9 Sườn heo nấu cam
  350000 đ
 • 10 Sườn heo nấu tiêu xanh
  350000 đ
 • 11 Sườn heo nấu đậu
  350000 đ
 • 12 Sườn heo kinh đô
  350000 đ
 • 13 Heo sữa quay bánh bao
  650000 đ
 • 14 Heo sữa xôi chiên
  650000 đ
 • 15 Heo rừng hấp
  350000 đ
 • 16 Heo rừng xào lăn
  350000 đ
 • 17 Heo rừng hấp tía tô
  350000 đ
 • 18 Heo rừng né
  350000 đ
 • 19 Dồi trường hấp
  400000 đ
 • 20 Dồi trường xào hải sâm
  400000 đ
 • 21 Gan heo bao tử xào đông cô
  300000 đ
 • 22 Lưỡi heo hầm bao tử
  350000 đ
 • 23 Lưỡi heo bao tử xốt dầu hào
  350000 đ
 • 24 Lưỡi heo bao tử hầm đông cô
  350000 đ
 • 25 Lưỡi heo bao tử hầm tiêu xanh
  350000 đ
 • 26 Nem nướng - Bánh hỏi
  270000 đ
 • 27 Bát bửu
  270000 đ