Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Lẩu

Món Lẩu

Món Lẩu
 • 1 Lẩu thái hải sản cua
  550000 đ
 • 2 Lẩu thái
  400000 đ
 • 3 Lẩu thái cá diêu hồng
  250000 đ
 • 4 Lẩu đầu cá hồi chua cay
  250000 đ
 • 5 Lẩu cá kèo
  350000 đ
 • 6 Lẩu cá diêu hồng
  250000 đ
 • 7 Lẩu gà lá giang
  350000 đ
 • 8 Lẩu cá bóp nấu chua
  400000 đ
 • 9 Lẩu cua đồng hải sản
  420000 đ
 • 10 Lẩu hải sản nấm
  450000 đ
 • 11 Lẩu bao tử hầm tiêu
  350000 đ
 • 12 Lẩu hải sản cua
  550000 đ
 • 13 Lẩu cá bống mú
  600000 đ
 • 14 Lẩu cá tầm
  450000 đ
 • 15 Lẩu bò
  350000 đ
 • 16 Lẩu mực bồn bồn
  450000 đ
 • 17 Lẩu thái hải sản cua
  550000 đ
 • 18 Lẩu thái tôm càng
 • 19 Lẩu hải sản
  450000 đ
 • 20 Lẩu dê
  400000 đ
 • 21 Lẩu cá bông lau
  300000 đ
 • 22 Lẩu lươn
  370000 đ
 • 23 Lẩu cá thác lác
  370000 đ
 • 24 Lẩu gân bò thập cẩm
  400000 đ
 • 25 Lẩu cá chình
  550000 đ