Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Soup

Món Soup

Món Soup
 • 1 Soup cua gà
  240000 đ
 • 2 Soup tam tơ
  220000 đ
 • 3 Soup cua vi cá
  290000 đ
 • 4 Soup bóng cá cua
  240000 đ
 • 5 Soup măng tây cua
  250000 đ
 • 6 Soup bắp cua
  250000 đ
 • 7 Soup măng cua tuyết nhĩ
  250000 đ
 • 8 Soup óc heo cua
  250000 đ
 • 9 Soup hải sản
  270000 đ