Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Tôm

Món Tôm

Món Tôm
 • 1 Tôm hoàng kim
  400000 đ
 • 2 Tôm chiên cốm Hà Nội
  350000 đ
 • 3 Tôm cháy tỏi
  390000 đ
 • 4 Tôm rim me
  390000 đ
 • 5 Tôm sú sốt xí muội
  390000 đ
 • 6 Tôm sốt majone trái thơm
  390000 đ
 • 7 Tôm bách hoa
  390000 đ
 • 8 Tôm sú rang trứng muối
  390000 đ
 • 9 Tôm sú nướng muối ớt
  390000 đ
 • 10 Tôm sú hấp Hongkong
  400000 đ
 • 11 Tôm sú hấp bia
  400000 đ
 • 12 Tôm sú hấp nước dừa
  400000 đ
 • 13 Tôm sú hấp coca
  400000 đ
 • 14 Tôm sú rang me
  400000 đ
 • 15 Tôm lăn bột
  350000 đ
 • 16 Tôm sú nấu cà ri
  400000 đ
 • 17 Tôm càng rang trứng muối
 • 18 Tôm càng nấu cà ri
 • 19 Tôm càng hấp Hongkong
 • 20 Tôm càng nướng sa tế
 • 21 Tôm càng tiềm thố
 • 22 Chạo tôm
  250000 đ
 • 23 Tôm nướng giấy bạc
  380000 đ