Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Tráng Miệng

Món Tráng Miệng

Món Tráng Miệng
 • 1 Nho Mỹ
  150000 đ
 • 2 Trái cây thập cẩm
  100000 đ
 • 3 Nhãn xuồng
  100000 đ
 • 4 Bánh Flan
  150000 đ
 • 5 Rau câu
  80000 đ
 • 6 Rau câu nhãn nhục
  130000 đ
 • 7 Dưa hấu
  100000 đ
 • 8 Rau câu dừa
  80000 đ