Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Món Vịt

Món Vịt

Món Vịt
 • 1 Vịt quay Bắc Kinh
  350000 đ
 • 2 Vịt chiên giòn
  350000 đ
 • 3 Vịt xối mỡ bánh bao
  350000 đ
 • 4 Vịt nấu chao
  350000 đ
 • 5 Vịt nấu tiêu xanh
  350000 đ
 • 6 Vịt nấu cà ri
  350000 đ
 • 7 Vịt nướng ngũ vị
  380000 đ
 • 8 Vịt tiềm ngũ quả
  350000 đ
 • 9 Vịt tiềm bát chân
  450000 đ
 • 10 Vịt tiềm la hán
  350000 đ
 • 11 Bồ câu quay
  450000 đ